Co może dla Ciebie zrobić komornik sądowy Rzeszów?

Masz problem z odzyskaniem długu? Przede wszystkim musisz uzyskać sądowy nakaz spłaty wobec osoby zadłużonej. Jeśli pomimo uzyskania wyroku sądu nadal uchyla się ona przed obowiązkiem zapłaty – nie wahaj się i skontaktuj z komornikiem.

Komornik sądowy Rzeszów – kiedy warto się do niego wybrać?

Do komornika możesz się udać zawsze wtedy, gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty określonej, należnej Ci kwoty. Pamiętaj jednak, że nie możesz udać się do kancelarii komorniczej bez potwierdzenia, że taki dług w ogóle istnieje. Kiedy tylko wystąpią opóźnienia w spłacie, a dłużnik uchyli się od kontaktu – nie wahaj się i przekaż sprawę na drogę postępowania sądowego. Im szybciej oddasz sprawę do sądu – tym szybciej uzyskasz nakaza zapłaty, a tylko na takiej podstawie komornik sądowy Rzeszów będzie w stanie Ci pomóc.

Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, że próbujesz odzyskać należne Ci pieniądze. Pożyczoną kwotę zawsze należy przecież oddać, a zapewne wielokrotnie dawałeś już szansę dłużnikowi na polubowne spłacenie zadłużenia. Nie przeciągaj tego w nieskończoność – pamiętaj, że jeśli nie podejmiesz akcji, dług może ulec przedawnieniu. Komornik sądowy zaś to często jedyna opcja, byś odzyskał utraconą gotówkę. 

W jakiej sprawie pomoże komornik? 

Komornik sądowy Rzeszów może pomóc Ci w odzyskaniu długów zarówno od osób prywatnych, jak i firm, czy instytucji. Dochodzić swoich praw możesz między innymi wtedy, gdy druga strona sprawy zalega Ci z płatnością środków z tytułu między innymi;

  • umowy pożyczki
  • alimentów
  • zaległych płatności z tytułu umowy kupna-sprzedaży (również wtedy. gdy płatność została rozłożona na raty)
  • faktury za wykonane usługi
  • czynszu / opłaty za wynajem

Pamiętaj, że nawet w przypadku, gdy dany komornik prowadzi już jedną Twoją sprawę – możesz zlecić mu kolejne. Pamiętaj również, że fakt, że przeciwko danemu dłużnikowi toczy się egzekucja komornicza nie oznacza, że nie możesz indywidualnie negocjować z nim warunków porozumienia. Na Twoje życzenie egzekucja długu może zostać zakończona lub zawieszona – a następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, odwieszona. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Twoich decyzji, a komornik jest jedynie wykonawcą Twojej woli.

Jakie możliwości ma komornik sądowy Rzeszów?

Komornik sądowy może prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika. Decyzja o tym, jakie z nich zostaną zajęte, należy od Ciebie. Egzekucja prowadzona może być między innymi z:

  • rachunku bankowego
  • ruchomości i nieruchomości
  • wynagrodzenia za pracę
  • wierzytelności
  • praw majątkowych (akcji, udziałów itp)

Komornik sądowy rzeszów ma dostęp do szeregu specjalistycznych narzędzi – między innymi systemu bankowego OGNIVO, rejestru CEPIK, czy danych ZUS PUE. Dzięki temu błyskawicznie może on uzyskać informacje o prawdziwym majątku dłużnika (nawet, jeśli zatajał go przed Tobą) i na tej podstawie prowadzić egzekucję. 

Czego komornikowi nie wolno?

Pamiętaj, że komornik nie może zabrać dłużnikowi przedmiotów niezbędnych mu do codziennej egzystencji (pralki, lodówki, kuchenki itp). Dotyczy to również przedmiotów, z których korzysta, by wykonywać pracę zarobkową. Komornik nie może również odebrać dłużnikowi całości uzyskiwanych przez niego dochodów. Każdego miesiąca musi on pozostawić mu do dyspozycji tak zwaną “kwotę wolną od zajęcia”, zależną od tytułu uzyskiwanych przez dłużnika dochodów, a niezbędną mu do przeżycia.