Jak zostać audytorem – praktyczny poradnik

Większość dużych przedsiębiorstw, posiadających wdrożone systemy zarzadzania jakością, utrzymuje wyspecjalizowane komórki kontrolne, badające zgodność procedur oraz praktycznie realizowanych w przedsiębiorstwie funkcji, z wymaganiami jakościowymi norm ISO. Osoby, zatrudnione w takich jednostkach, noszą miano audytorów wewnętrznych. W związku z coraz częstszym występowaniem działów tego typu w działających na polskim rynku firmach, perspektywy zawodowe osób w nich zatrudnionych przedstawiają się niezwykle optymistycznie, a wiele osób spoza branży zastanawia się, jak zostać audytorem.

Jak zostać audytorem wewnętrznym?

Pracę, związana z audytami wewnętrznymi, może podjąć praktycznie każda osoba, legitymująca się certyfikatem, uprawniającym do wykonywania tego zawodu. Wymagane jest do tego przede wszystkim odbycie specjalistycznego szkolenia, zakończonego egzaminem i wpisem do rejestru IRCA . Sam kurs nie jest specjalnie długie, trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni. 

W jego trakcie uczestnicy zapoznawani są zarówno ze specjalistyczną terminologią, która ma zastosowanie podczas tworzenia norm zakładowych oraz audytów, jak i wymaganiami danych standardów normalizacyjnych, np. ISO 9001. Szkolenie pozwala również zaznajomić się z procedurą audytów, ich celami i praktycznymi wytycznymi odnośnie realizacji tego procesu. Oprócz wykładów teoretycznych  na kursantów czekają też liczne ćwiczenia.

Osoby, zastawiające się nad tym, jak zostać audytorem, często rozważają również możliwość podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych, związanych z zarzadzaniem jakością. W ich ramach istnieje często możliwość otrzymania certyfikatów menedżera jakości lub audytora wewnętrznego. Studia pozwalają również na nabycie specjalistycznej wiedzy, pomagającej w pracy w określonej branży.

Jak zostać audytorem wiodącym?

Wiedza każdego specjalisty w zakresie zarzadzania jakością rośnie, wraz z doświadczeniem i kolejnym przeprowadzonymi audytami.  Kiedy umiejętności pracownika o tej funkcji są już wystarczająco wysokie, może on pokusić się o sięgniecie po nowe uprawnienia i osiągnąć status audytora wiodącego. Osoba taka jest odpowiedzialna przede wszystkim za planowanie pracy zespołów audytorskich oraz nadzór nad procesami audytów, realizowanymi w danym przedsiębiorstwie lub jego części. Jak zostać audytorem wiodącym? Droga do tego stanowiska również prowadzi przez kursy i szkolenia, akredytowane przez IRCA ( International Register of Certificated Auditors), największą organizację, zajmującą się certyfikacją kursów i szkoleń audytorskich.

Czy warto zostać audytorem?

Podstawowym argumentem, przemawiającym za rozwojem zawodowym, zmierzającym do uzyskania tytułu audytora wewnętrznego i audytora wiodącego, są zarobki i perspektywy zawodowe. Osoby, posiadające wspomniane wyżej tytuły, nie mają problemów z uzyskaniem satysfakcjonującej posady na obecnym rynku pracy. Specjalistyczne kwalifikacje pozwalają również na osiągnięcie satysfakcjonujących zarobków, nawet na początku kariery zawodowej w audycie.