Znaczenie zwalczania chwastów w rolnictwie

Chwasty i szkodniki

Chwasty i szkodniki powodują poważne straty w plonach wielu różnych upraw i konkurują z uprawami o światło, składniki odżywcze, wilgoć i inne zasoby potrzebne do prawidłowego wzrostu.

Usuwanie chwastów


zmniejsza międzygatunkową konkurencję o zasoby i umożliwia roślinom bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w całym cyklu wzrostu, co z kolei ma pozytywny wpływ na plon roślin i produkcję biomasy. Dlatego skuteczne zwalczanie chwastów ma kluczowe znaczenie dla wyższych, bardziej wartościowych plonów. Odchwaszczanie ręczne jest powszechnie praktykowane jako główna metoda zwalczania chwastów w wielu częściach świata. Ta praktyka jest prosta i przyjazna dla środowiska, ale kłopotliwa i bardzo kłopotliwa. W większości krajów w rolnictwie występuje obecnie niedobór siły roboczej. Ponadto koszty pracy rosną z dnia na dzień, co zwiększa koszty uprawy i sprawia, że ​​uprawa roślin jest nieopłacalnym przedsięwzięciem biznesowym. W tej sytuacji herbicyd może być stosowany jako najbardziej praktyczna i skuteczna alternatywna metoda zwalczania chwastów. Herbicydy są bardzo skuteczne w zwalczaniu chwastów, nawet w sytuacjach, gdy nie można zastosować metod ręcznych i mechanicznych.

Metody ręcznych i mechanicznych


Na przykład ręczne lub mechaniczne odchwaszczanie jest opóźnione w wilgotnej glebie, ale w takiej sytuacji można skutecznie stosować herbicydy do zwalczania chwastów.
Stosowanie pestycydów zmniejsza koszty i uciążliwość zwalczania chwastów, owadów, grzybów i pleśni. Zwalczanie chwastów za pomocą herbicydów jest znacznie tańsze i daje trzy do czterech razy większe korzyści netto niż ręczne zwalczanie chwastów. Opryskiwanie chwastów ziemniaczanych ma wyraźną przewagę ekonomiczną nad ręcznym lub mechanicznym zwalczaniem chwastów. Pomimo wielu ekonomicznych i fizycznych korzyści, zwalczanie chwastów środkami ochrony roślin może mieć negatywny wpływ na dziką przyrodę, populacje drobnoustrojów, zdrowie ludzi i środowisko, jeśli środki te nie są stosowane prawidłowo. Nadużywane herbicydy mogą powodować fitotoksyczność u roślin i zwiększać odporność chwastów na stosowany preparat.